Hilerriko kontzesioa

Estatu zibila – herriko biztanleria zerbitzuarengana joz egiten da kontzesio eskaera, Hitzordua hartuz : 05 59 54 68 30.

Bi hilerri daude Azkaine herrian:

 • Ohidurazkoa elizaren gibelean
 • Landareztatu bat (piska bat beherago)
 • Kolunbario bat
 • Oroimenaren loretegi bat

Ehorzte eskaerak

Hilerrian ehortziak izateko eskubidea dute:

 • Bizitegia herrian duten pertsonek, nonahi hil badira ere
 • Herriko hilerrietako batean familiako hilarrian ehortziak izateko eskubidea duten pertsonei, bizitegia bertan ez badute ere eta beste nonbait hil badira ere.

Hilerriko zerbitzua

Ondokoen ardura du hilerrietako zerbitzuak:

 • Hilerrietako kontzesioen saltzeaz eta hauen berritzeaz (bizitegia Azkainen duten pertsonei erreserbatua)
 • Salmenta prezioen jarraitzeaz
 • Ehorzte eta hilerrien zaintza orokorraz
 • Operazio hauei dagozkien artxiboen atxikitzeaz
 • Baimen desberdinen jarraitzeaz (obrak, ehorzteak, hilobitik ateratzeaz)
 • Operazio hauei dagozkien artxiboen atxikitzeaz
 • Publikoaren harreraz eta informatzeaz

Hilerriko kontzesioa erosteko prozedura

Kontzesio eskaera herriko etxeko Biztanleria zerbitzuan egiten da: 05 59 54 68 30.